Thiệp 3D phương tiện giao thông – Thiệp máy kéo

43.700


Mẹo: Đăng ký thành viên để hưởng nhiều ưu đãi!

Máy kéo là một loại máy dùng trong nông nghiệp. Nó ra đời khoảng cuối thế kỷ 19. Việc ra đời của máy kéo đã tác động lớn đến nền nông nghiệp lúc bấy giờ. Những chiếc máy kéo thay thế sức người đã tạo lên hiệu suất cao gấp nhiều lần. Nó thực sự đã tạo lên cuộc cách mạng nông nghiệp.

 

Hãy đăng ký thành viên để nhận ưu đãi!