Thiệp Lễ hội ánh sáng – Thiệp lễ tết – Thiệp Diwali

740.600.000

Những chiếc đèn dầu bấc vải (dipa) là biểu tượng đặc trưng cho lễ hội Diwali. Ninrio chọn nó làm nền bìa thiệp Lễ hội Ánh sáng. Tấm thiệp sẽ món quà ấn tượng cho những người bạn Ấn độ.

Mẹo: Đăng ký thành viên để mua với giá tốt hơn!