Thiệp Rượu Sâm panh 3D

978.650.000

Sâm panh (Champagne) là một loại rượu vang được sản xuất từ vùng Champagne nước Pháp. Để tạo ra được loại rượu này, quá trình sản xuất phải trải qua hai lần lên men.

Mẹo: Đăng ký thành viên để mua với giá tốt hơn!