Thiệp Súng ngắn 3D

952.200.000

Súng là một loại vũ khí dùng sức đẩy của thuốc phóng để phóng/bắn đạn tới mục tiêu. Ninrio đã thu nhỏ hình ảnh khẩu súng ngắn trong mẫu thiệp Súng 3D.

Mẹo: Đăng ký thành viên để mua với giá tốt hơn!
SKU: Gun Categories: ,