Thiệp Thuyền cướp biển Viking 2 – Thiệp phương tiện giao thông

1.005.100.000

Niềm tự hào lớn nhất của tộc người Viking là nghệ thuật đóng tàu thuyền. Ninrio đã mô phỏng lại mẫu thuyền drakar của tộc người Viking qua mẫu thiệp Thuyền cướp biển Viking 2.

Mẹo: Đăng ký thành viên để mua với giá tốt hơn!