Dưới đây Ninrio xin giới thiệu một số mẫu thiệp cưới Ninrio thiết kế

Champagne Card – Birthday 3D Popup Card
                                              Happy Wedding Card

Wedding 3D Card - Love Card
                                                                                  Wedding 3D Card – Love Card